Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ค้นหา  

 
 
 

 


   เมื่่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง วัดข่วงสิงห์ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) และวัดช่างเคี่ยน....

  
  
  
  

คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   23 ครั้ง

[ 15/07/2559 ]โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมทั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้....
       

เข้าชมจำนวน   12 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 14/07/2559 ]โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% (WEAR HELMET)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี รรท.ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ พร้อม จนท.ชุดศึ....
       

เข้าชมจำนวน   22 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 14/07/2559 ]มอบโล่ห์และเข็มกลัดให้แก่ผุ้สูงอายุ ครบ 103 ปี
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร่้อมทั้งตัวแทนจากของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบโล่ห์เข็มกลัดประกาศเกียรติคุณของสมเด็จย่า ให้แก่คุณยายพวงทอง และคุณตาต....
       

เข้าชมจำนวน   18 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 13/07/2559 ]พิธีมอบรางวัลและเตรียมการส่งมอบ ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เข้าร่วมพิธีการส่งมอบระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี (PODD) พร้อมทั้งรับมอบเกียรติบัตร และงบประมาณตั้งต้นดำเนินกิจกรรม สำหรับ อปท....
       

เข้าชมจำนวน   22 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 

 
 
.
2 [9/12/2558] เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ประจำเดือ [ 248 ครั้ง]
นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงานและมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในโครงการเทศบาลเคลื....
      
เข้าชมจำนวน  248 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [30/11/2558] โึีครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมขน (ชุมชนช่างเคี่ยน 4) ณ ศูนย์ชูชีพชาวเขา [ 279 ครั้ง]
นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานโครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน ของชุมชนช่างเคี่ยน 4 เพื่อใ....
      
เข้าชมจำนวน  279 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [6/10/2558] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 283 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณสุสานช่างเคี่ย....
      
เข้าชมจำนวน  283 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [6/10/2558] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ประจำเดือนกันยายน 2558 [ 285 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเ....
      
เข้าชมจำนวน  285 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [17/06/2558] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC [ 411 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC เพื่อรับรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานต....
      
เข้าชมจำนวน  411 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [17/06/2558] โครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน (ชุมชนบ้านข่วงสิงห์) [ 365 ครั้ง]
นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ให้เป็นประธานโครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเ....
      
เข้าชมจำนวน  365 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [10/06/2558] โครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน [ 404 ครั้ง]
นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ให้เป็นประธานโครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อ....
      
เข้าชมจำนวน  404 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [11/03/2558] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้ [ 375 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สู่ชุมชน พร้อมทั้งมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุรว....
      
เข้าชมจำนวน  375 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   


 

 
  
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.224.184.221

+
ขณะนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
58
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
855
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5578
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
17457
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน