Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ค้นหา  

 
 
 

 


   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร ประชาชน และนักเรียนจากโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก เข้่าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติวิทยากร จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ....

  
  
  
 
คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   59 ครั้ง

[ 8/08/2559 ]ประกวดคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปี 2559
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดคำขวัญ (Motto) รณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ และประกวดเต้นประกอบเพลงโตไปไม่โกง ระดับชั้นอนุบาล ณ ห้องประชุมสภาเ....
       

เข้าชมจำนวน   50 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 8/08/2559 ]ให้บริการตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนโชติวิทย์
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และนางจินตนา จันทร์ธีระวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้บริการตรวจสุขภาพฟัน เคลือบฟลูออไรด์....
       

เข้าชมจำนวน   34 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 15/07/2559 ]กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
เมื่่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ร่วมถวายเที....
       

เข้าชมจำนวน   111 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 15/07/2559 ]โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมทั้งพนักงานเทศบาล เจ้าหน้....
       

เข้าชมจำนวน   68 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 

 
 
.
2 [9/12/2558] เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ประจำเดือ [ 312 ครั้ง]
นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงานและมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในโครงการเทศบาลเคลื....
      
เข้าชมจำนวน  312 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [30/11/2558] โึีครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมขน (ชุมชนช่างเคี่ยน 4) ณ ศูนย์ชูชีพชาวเขา [ 346 ครั้ง]
นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานโครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน ของชุมชนช่างเคี่ยน 4 เพื่อใ....
      
เข้าชมจำนวน  346 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [6/10/2558] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 333 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณสุสานช่างเคี่ย....
      
เข้าชมจำนวน  333 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [6/10/2558] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ประจำเดือนกันยายน 2558 [ 339 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเ....
      
เข้าชมจำนวน  339 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [17/06/2558] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC [ 462 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC เพื่อรับรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานต....
      
เข้าชมจำนวน  462 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [17/06/2558] โครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน (ชุมชนบ้านข่วงสิงห์) [ 414 ครั้ง]
นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ให้เป็นประธานโครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเ....
      
เข้าชมจำนวน  414 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [10/06/2558] โครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน [ 455 ครั้ง]
นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ให้เป็นประธานโครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อ....
      
เข้าชมจำนวน  455 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [11/03/2558] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้ [ 432 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สู่ชุมชน พร้อมทั้งมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุรว....
      
เข้าชมจำนวน  432 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   


 

 
  
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.81.51.15

+
ขณะนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
45
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
52
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1231
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7440
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
19319
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน