Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean


  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ค้นหา  

 
 
 

 


   ตามที่สภาเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีวาระต่าง ๆ อาทิ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและเบิกตัดปี ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ฯลฯ....

  
  
  
  
  

คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   14 ครั้ง

[ 20/09/2559 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำระบายไม่ทัน บริเวณประตุระบายน้
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพืนที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำระบายไม่ทัน โดยกำจัดขยะที่ไหลมาจากลำห้วยช่างเคี่ยน ออกจากประตูระบายน้ำเหลา....
      

เข้าชมจำนวน   18 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 20/09/2559 ]กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ท่านคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้มอบหมายและแต่งตั้งให้รองนายกเทศมนตรี นายบุญธรรม ศรีคำมูล เป็นประธานคณะทำงานจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานและกิจ....
       

เข้าชมจำนวน   10 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 20/09/2559 ]นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้ง นางอินทนีย์ มุ้งเงิน สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนางจินตนา จันทร์ธีระวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็....
      

เข้าชมจำนวน   9 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------
[ 20/09/2559 ]โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคราชการในการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายป้องกันการทุจริตของเทศบาลฯ ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและ....
       

เข้าชมจำนวน   14 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 

 
 
.
2 [9/12/2558] เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ประจำเดือ [ 363 ครั้ง]
นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงานและมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในโครงการเทศบาลเคลื....
      
เข้าชมจำนวน  363 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [30/11/2558] โึีครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมขน (ชุมชนช่างเคี่ยน 4) ณ ศูนย์ชูชีพชาวเขา [ 405 ครั้ง]
นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานโครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน ของชุมชนช่างเคี่ยน 4 เพื่อใ....
      
เข้าชมจำนวน  405 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [6/10/2558] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 383 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณสุสานช่างเคี่ย....
      
เข้าชมจำนวน  383 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [6/10/2558] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ประจำเดือนกันยายน 2558 [ 390 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเ....
      
เข้าชมจำนวน  390 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [17/06/2558] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC [ 514 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมรับ AEC เพื่อรับรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานต....
      
เข้าชมจำนวน  514 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [17/06/2558] โครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน (ชุมชนบ้านข่วงสิงห์) [ 467 ครั้ง]
นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ให้เป็นประธานโครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเ....
      
เข้าชมจำนวน  467 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [10/06/2558] โครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน [ 509 ครั้ง]
นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ให้เป็นประธานโครงการอบรมเทศบาลสัญจรเพื่อ....
      
เข้าชมจำนวน  509 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [11/03/2558] โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้ [ 491 ครั้ง]
เทศบาลตำบลช้่างเผือกให้บริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สู่ชุมชน พร้อมทั้งมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุรว....
      
เข้าชมจำนวน  491 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   


 

 
  
 
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรี
 
 
      
 
 
 
 
 
หมายเลข IP Address
54.91.18.51

+
ขณะนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
37
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1037
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
8749
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
20628
ท่าน
เริ่ม 3 มีนาคม 2557

กลับข้างบน